Firmast

Mida kujutab endast fassaadivuukide hermetiseerimine? 

Välisfassaadi vuukide hermetiseerimise eesmärk on kaitsta seinatarindeid erinevate ilmastiku mõjude eest, nagu näiteks UV-kiirgus, sademetevesi, õhutemperatuuri kõikumine jms, samuti muude kahjustavate tegurite näiteks keemiliste ja mehaaniliste mõjude eest.

Meie poolt pakutavad teenused

=

Betoonfassaadide hermetiseerimine

=

Klaasfassaadide hermetiseerimine

=

Akna ja usteavade hermetiseerimine

=

Erinevate liidete hermetiseerimine

=

Vuukide remont ja hermetiseerimine

PEAMISED OOTUSED MILLELE FASSAADI ELEMENTIDE VUUGID PEAVAD VASTAMA

=

Kaitse niiskuse eest

=

Vastupanu mitmesuguste deformatsioonilistele liikumistele

=

Esteetiline välimus

SOBIVA HERMEETIKU VALIK

Praegusel ajal on kasutusel paljud erinevad hermeetikud, näiteks silikoonid, polüretaanhermeetikud, hübriidhermeetikud jne.

MEIE TÖÖ NÄEB ETTE JÄRGMIST

Enne hermetiseerimist tuleb tagada, et vuugitavad pinnd on puhtad ja kuivad.
Vajadusel korral tuleb puhastada ja kruntida pinnad selleks, et parandada hermeetiku naket. Seejärel toimub vuugilindi paigaldamine mille eesmärgiks on tagada vuugi õige sügevus, vältimaks hermeetiku kolmepoolset nakkumist. Seejärel saame alustada hermetiseerimisega ning vuugi hermeetiku silumisega, millega tagame vuugi servade piisava nakke ning laitmatu välimuse.

MILLAL RENOVEERIDA?

Eestis olevad raudbetoon elementidest monteeritud majad võib liigitada kahte ajajärku:

  • Kuni 1992 ehitatud nn. Nõukogude aegsed majad, kus elementide liitekohad(vuugid) on täidetud seguga.

Selliste elamute korral tuleks kindlasti kasutada vuukide renoveerimist, sest segu on oma olemuselt mitteelastne. Temperatuuri kõikumisega seinaelemendid aga kahanevad, või paisuvad. Liikumise korral segu ei liigu nendega kaasa ja tekivad praod, või kukub hoopis liitekohast välja. Sellest tulenevalt satub niiskus hoone konstruktsioonidesse ja elemendid hakkavad lagunema. Lisaks sellele võib ruumide sisemuses hakata tekkima hallitus, mis on tervisele ohtlik. Pragudest ja aukudest sisse puhuv tuul alandab siseruumi temperatuuri. Kindlasti tuleks üle vaadata ka akende ja paneelide liitumiskohad. Kui need juhtuvad olema peale akende vahetust hermetiseerimata, siis tuleks teha kindlasti ka seda.

  • 1993-… ehitatud hooned, kus juba elementide vahelised liited on hermetiseeritud elastse massiga.

1993-2002 aastal ehitatud hoonete vuukides kasutatud elastne mass on juba, või hakkab vananema ja oleks mõistlik välja vahetada. Sama kehtib akna ja seina liitekohtades olevale hermeetikule. Kui seda õigeaegselt mitte teha, siis hakkab toimuma sama protsess, nagu nn. Nõukogude aegsetel majadal.

2003-2005 aastal ehitatud hoonetel esineb hulgaliselt probleeme. Nimelt üks juhtivamaid elastsete masside tootjaid muutis oma tehase asukohta ja sellega kaasnes mittekvaliteetse materjali tulek turule. Materjali elastus vuukides kadus paari aastaga ja see muutus jäigaks ja rabedaks. Paigaldusfirmat nendes probleemides süüdistada ei saa ja garantiiaeg on ammu juba möödas. Kui Teie kasutuses olev hoone on just selles ajavahemikus ehitatud, siis oleks hädavajalik vuugid renoveerida.

2006-… ajavahemikus valminud majadel ei tohiks probleeme olla. Eestis saadaolev materjal on olnud kvaliteetne ja kui paigaldusfirma pole teinud just mitteprofessionaalset tööd, siis saate veel aastaid nautida head elukeskkonda soojas vett ja tuult pidavas majas.

Võta ühendust

Vuugihunt OÜ

 

I

Reg. kood 14439449

Ristiku 1-16, Lihula Linn, Pärnumaa 90302